Протетика

Протетиката е дял от денталната медицина, който се занимава с възстановяване дефектите в зъбните редици. Липсата дори на един зъб в устната кухина води до нарушения във функцията на дъвкателния апарат и промяна на цялостното равновесие в организма. Целта на лечението е да се възстанови дъвкателната и говорна функция , естетичния вид на съзъбието, както и самочувствието и психичното здраве на пациента.

Условно различните видове протезни конструкции се разделят на снемаеми (такива, които могат да се свалят и изваждат от устата) и неснемаеми (такива, които се фиксират за налични зъби или за импланти).

Според материала, от който се изработват, протезите могат да се разграничат като :

  • Обикновени плакови протези.
  • От еластична пластмаса.
  • Моделно-лети протези.

Според количеството зъби, които възстановяват :

  • Частични протези.
  • Тотални протези.

След задълбочен анализ на състоянието на зъбите и зъбодържащия апарат, както и на наличието или отсъствието на парафункция, ние ще ви предложим оптималния за вашето състояние план на лечение.