Орална хирургия

Оралната хирургия е раздел от лицево-челюстната хирургия. В клиника „БоДент” обект на оралната хирургия са следните манипулации:

 • Вадене (екстракция) на зъб
 • Отстраняване на ретинирани (покрити в костта) зъби
 • Отстраняване на кисти
 • Хирургично разкриване на ретинирани и атипично разположени зъби с цел ортодонтско лечение за възстановяване на правилното им място в зъбната дъга.
 • Хирургично закриване на перфорации на синусите – метод за затваряне на комуникация между устната кухина и синуса
 • Синус лифт – повдигане на синуса при поставяне на импланти
 • Апикална остеотомия – хирургично отстраняване на кореновия връх, засегнат най-често от възпалителен процес, неподлежащ на консервативна терапия (гранулом,чуждотяло,киста и др.)
 • Добавяне на кост, хирургично възстановяване на обема и дължината на костта с цел възстановяване на естетичната и дъвкателната функция
 • Пластика, добавяне на венец
 • Хистологично изследване на тъкани
 • Травми

При необходимост и показания предлагаме невролептаналгезия за различни дентални манипулации.

В клиника „БоДент“ на пациентите се издават болнични листи.