Сертификат за провеждане на обучения по имплантология от фирма „Alpha Bio”

През 2017г. лечебното заведение получи сертификат за провеждане на обучения по имплантология от фирма „Alpha Bio”.