Сертификат за провеждане на обучения по имплантология от фирма „Alfa Bio”

През 2017г. лечебното заведение получи сертификат за провеждане на обучения по имплантология от фирма „Alfa Bio”.