Проектът „CARMEN” – Научно обследване на развитието на кариеса

Верни на принципа, че профилактиката е най-важна за денталното здраве, клиника „БоДЕНТ” съвместно с фирма „Pierre Fabre” се включи в провеждането на научно обследване на развитието на кариеса. Проектът „CARMEN” се провежда от денталните лекари само в четири европейски страни: Полша, България, Португалия и Гърция. Целта на проекта е наблюдение на тенденцията в развитието на кариес в продължение на три годишен период на определена група пациенти.