Поредното обучение в Италия на Д-р Богдан Димитров

Д-р Богдан Димитров се завърна от поредното обучение в Италия по хоризонтална и вертикална костна и мекотъканна аугментация при проф. Silvio Mario Meloni и проф. Marco Tallarico .