Получихме поредното признание за добрата подготовка на целия екип на клиника БоДЕНТ в областта на имплантологията